ش ع ا ت / اكتيف  .الشركة العامة للإيراد و التصدير

GIE /ACTIF. Sté Générale Import Export

Import Export - Travaux publics - Energies - Adduction d'eau potable - Forage d'eau

 

GIE ACTIF

Bonne année 2017

R.C.N°  11202
BP  2116  
Tél: + 222 45 25 44 59
Fax : +222 45 25 44 60
Nouakchott - Mauritanie

Adresse Électronique :
myeslem@hotmail.com - myeslem@yahoo.fr

 

Pour toutes remarques et suggestions adresser un mail à  myeslem@hotmail.com
© 2001-2013 Tous droits réservés GIE ACTIF